Afgreiðsla

Efnahags- og viðskiptaráðuneyti
Efnahags- og viðskiptaráðuneyti
Skuggasundi 3 150 Reykjavík

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið

Skuggasundi 3
150 Reykjavík

Tölvupóstfang: postur hjá evr.is
(ATH. Þarf að setja @ í stað hjá.)

Sími: 545 8800
Bréfasími: 511 1161

Almennur afgreiðslutími ráðuneytisins er
virka daga frá kl. 08:30 - 16:00.

Nánar um staðsetningu ráðuneytis á vef Stjórnarráðs Íslands.

Hlutverk efnahags- og viðskiptaráðuneytis

Ráðuneytið starfar skv. 2. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands og fer með mál er varða: 

A. Hagstjórn, þar á meðal:

 1. Mat á þróun og horfum í efnahagsmálum og gerð þjóðhagsspár.
 2. Efnahagsáætlanir og samstillingu opinberrar hagstjórnar.
 3. Eftirfylgni við efnahagsstefnu ríkisstjórnar.
 4. Kynningu á efnahags- og hagstjórnarmálum innan lands og utan.
 5. Vexti og verðtryggingu.
 6. Fjárfestingar erlendra aðila í atvinnurekstri.
 7. Málefni Seðlabanka Íslands. 
 8. Málefni Hagstofu Íslands.

B. Fjármálamarkaðinn, þar á meðal:

 1. Fjármálafyrirtæki.
 2. Vátryggingar og vátryggingastarfsemi.
 3. Málefni verðbréfamarkaða.
 4. Lögeyri, gjaldeyri og fjármagnshreyfingar milli landa.
 5. Greiðslukerfi og greiðsluþjónustu. 
 6. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
 7. Neytendalán og fjarsölu á fjármálaþjónustu.
 8. Innstæðutryggingar og málefni Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta.
 9. Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.
 10. Málefni Fjármálaeftirlitsins.
 11. Úrskurðar- og eftirlitsnefnd með sértækri skuldaaðlögun.

C. Félagarétt, endurskoðendur og ársreikninga, þar á meðal:

 1. Hlutafélög, einkahlutafélög, opinber hlutafélög, samvinnufélög, sameignarfélög, samlagsfélög, Evrópufélög, evrópsk samvinnufélög, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, þó ekki skráningu þeirra.
 2. Endurskoðendur og endurskoðendaráð. 
 3. Bókhald og ársreikninga.

D. Almenn viðskiptamál, þar á meðal: 

 1. Samningarétt.
 2. Löggildingu viðskiptafræðinga og hagfræðinga.
 3. Fyrningu.
 4. Ábyrgðarmenn.
 5. Viðskiptabréf.
 6. Innheimtu.
 7. Rafræn viðskipti, aðra rafræna þjónusta og rafrænar undirskriftir. 
 8. Kauparétt: lausafjárkaup, fasteignakaup, neytendakaup og þjónustukaup. 
 9. Sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa.
 10. Verslanaskrár, firmu og prókúruumboð. 
 11. Verslunaratvinnu og viðskipti með vöru og þjónustu, aðra en útflutningsverslun.
 12. Þjónustuviðskipti.
 13. Umboðsviðskipti.
 14. Innflutning.
 15. Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar, þ.m.t. einkaleyfi, vörumerki, félagamerki, uppfinningar starfsmanna og hönnun. Nr. 125  28. september 2011
 16. Faggildingu.
 17. Samkeppnismál.
 18. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara.

E. Önnur verkefni:

 1. Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF). 
 2. Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu (EBRD).
 3. Skipun fulltrúa Íslands í stjórn aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar, sbr. lög nr. 25/1976.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica